Být pro svoje klienty number #1

Zakázky, které mají auru pohodového naladění a bezproblémovosti, vytvářejí spokojenost  na straně zadavatele i tvůrce. Budují velmi pozitivní vztahy, které můžou být důležité pro dlouhodobou spolupráci. A dlouhodobá spolupráce je přesně to, čeho byste měli chtít jako freelancer docílit. Věřím, že níže popsané se dá aplikovat na spolupráci s mnoha agenturami nebo studii.

Jsem freelancerem ve vizuálně-kreativním oboru přes 8 let a znám tuhle stranu barikády velmi dobře. Jsou to zhruba dva roky, co jsem spoluzakládal vlastní ilustrátorské studio. Právě zde jsem jako kreativní ředitel při každodenní komunikaci a řešení zakázek zjistil, co je pro mě jako pro zadavatele při spolupráci nejdůležitější. Vlastně jde o stěžejní aspekty vztahu s lidmi pracujícími na dálku. O tématu kooperace by se toho dalo jistě napsat hodně, ale v tomhle článku bych rád stručně vyzdvihl 3 body, které jsem po opakovaném testování spolupráce vyhodnotil jako nejdůležitější.

 

Pokud chcete být pro své klienty ideálním spolupracovníkem, se kterým je radost dělat, a vyhnout se zbytečným stresovým momentům, zkuste se zamyslet, zda splňujete tyto tři následující zásady:

  1. Spolehlivost
  2. Profesionalita v oboru
  3. Kvalitní komunikace

 

SPOLEHLIVOST

Spolehlivost je beze sporu jednou ze základních vlastností, kterou ve studiu vyžadujeme od svých spolupracovníků. Samozřejmě vždy záleží na povaze zakázky. Nicméně jakékoli zpoždění, nedostatečná součinnost nebo sliby, které nemůžete splnit, dokáží art directorovi čekajícímu na váš výsledek práce zavařit jako nic jiného. Pokud se nemohu spolehnout na ilustrátora, že dostanu objednanou práci včas a se všemi zadanými náležitostmi, dvakrát si příště s takovým člověkem rozmyslím další spolupráci. Nestihnout sjednaný deadline je jedna věc, ale třeba odevzdání práce na rough deadline, která není kompletní nebo obsahuje faktické chyby, které není čas opravit, je také slušná noční můra každého zadavatele.

 

EXPERTÍZA V OBORU

Expertízou v oboru mám na mysli význam toho, když oslovený freelancer rozumí svému oboru, jeho principům a dobře jej řemeslně ovládá. Dal by se sem zařadit i dostatečný průzkum tématu nebo trendů před samotným zpracováváním úkolu. Proč je toto důležité se pokusím uvést na příkladu:

Když zadávám kresbu komiksové strany např. pro propagační účely nějaké značky, očekávám, že ilustrátor nebude mít problémy s komiksovým vyprávěním a bude zvládat např. anatomii lidského těla, která je v komiksech jedním ze základních předpokladů. Z toho vyplývá, že není třeba řešit tyto základní aspekty zadávaného úkolu (např. nepřirozená poloha ruky) a můžeme se zaměřit pouze na klientovy konkrétní obsahové požadavky ke komiksu. Tedy na informaci, kterou má komiks prezentovat a cílovou skupinu, které má informaci prezentovat. Typicky se pak jedná např. o správné podání sdělení, rozsah komiksu, správné použití firemních barev apod. Řešíme tedy faktické připomínky, ale není třeba se zabývat tím, co by mělo být základem a to je v tomto případě řemeslné zvládnutí kresby a principů komiksového vyprávění. 

Samozřejmě všichni se neustále učíme a zlepšujeme. Co nás může posouvat víc než konstruktivní kritika tvorby od někoho, kdo na to má oko a může se na to podívat s odstupem? I ti nejostřílenější profíci opravují. Sdělení je, že čím více rozumíte tomu základu, tím více zefektivňujete svoji práci a průběh zakázky. A to vás posouvá na žebříčku kvality dodávaných služeb v očích vašich klientů výš.

 

KVALITNÍ KOMUNIKACE

Asi nejvíce důležitou a zároveň nejčastěji podceňovanou částí spolupráce je kvalitní komunikace. U našeho multimediálního startupu Nanits Chronicles jsem si uvědomil důležitost kvalitní komunikace, resp. jsem si definoval její povahu. Na tomto projektu spolupracuje tým mnoha lidí a jejich jednotlivé fáze na sebe navazují. Př.: concept artista musí zpracovat design > ten kreslíř zapracuje do kresby komiksu > na tu čeká kolorista > a na toho zase letterer, aby odevzdal včas kompletní komiks k prezentaci. Ve chvíli, kdy se někdo opozdí a my nevíme co se děje, nedokážeme správně korigovat či odhadnout práci ostatních členů týmu a tím pádem dostát časovému harmonogramu.

Někdy nastanou dny, kdy nemáte dost energie na tvorbu. Přece jen pracujeme v kreativním oboru a ne vždycky to jde zlomit přes koleno. Ve chvíli, kdy nedoháníte kritický deadline, si to můžete dovolit. Ovšem pokud máte ten den odevzdat průběžný výsledek vaší práce, musíte vaše opoždění zadavateli odkomunikovat. Pamatujte, že jako freelanceři externisti někdy nevidíme do řetězce rozsáhlejšího projektu, pro který zpracováváme zadání a nevíme, co všechno je na našich včasných a bezchybných výsledcích závislé.

Nenechávejte klienta v nevědomosti – nevědomost je jeden z nejvíce stresujících stavů. Pokud je někde problém, pokud nestíháte, vyložte karty na stůl a situaci řešte. Věřte, že váš klient / zadavatel potřebuje výsledky a udělá všechno proto, aby vám se zdárným dokončením úkolu pomohl. Odmlčení se je to nejhorší, co můžete udělat.

 

Jak začít?

  1. Představte si svoji spolupráci z pohledu klienta. Byli byste klidní ze své vlastní součinnosti?
  2. Jednáte na rovinu, včas a dostatečně? Můžete něco zlepšit ve své dovednosti, nebo se na úkol dopředu lépe připravit?
  3. U další zakázky si zkuste nastavit mezi hlavní priority tři výše popsané zásady a na konci zhodnoťte svůj pocit z průběhu zakázky.

 


Tyto články by vás mohly také zajímat

6 tipů jak najíst svou specializaci
Jak se posunout zase o krok dál?
Na co školy nepřipraví aneb nutnost neustálého sebevzdělávání
Neproplatili vám fakturu? Nedejte se s těmito 5 tipy!
Zlepšete ergonomii pracovního prostoru a tím i svoje zdraví


 

Vše, co v mých článcích popisuji, je založeno na mé několikaleté osobní zkušenosti a rozhovorech s kolegy z oboru. Netvrdím, že vše, co zde píši, je obecně platné a dá se tak uplatnit na fungování kohokoli.

 

newsletter