Ilustrace a komiks | Michael Petrus

Rozhovory s mentory #1: Jessica Serran

Jessica Serran je mezinárodní umělkyně a leader hnutí Becomin Artist Movement. Jesica se narodila v Kanadě a nyní žije v Praze. Když netvoří své vlastní umění, tak pomáhá ostatním vizuálním umělcům, kteří se potýkají s hledáním svého směru, aby se stali prosperujícími umělci v mezinárodní komunitě International Creative Movement through the Power of Community.  

 

Jaké je tajemství za úspěchem tvé kariéry jako umělkyně?

Úspěch je určitě relativní, ale houževnatost a přesvědčení mě dostalo poměrně daleko. Jsem dost paličatá na to, abych vzala “Ne” za odpověď a ustavičně nořím hlavu jako první do neznámého území. Také jsem brzo zjistila, že pokud dokážu najít cestu k tomu proměnit něco, co chci, do projektu, dost pravděpodobně se to podaří. To mi vždy pomohlo ujasnit si své cíle, dokumentovat proces a zůstat zodpovědná (protože vždy veřejně ohlásím, když se do něčeho takového pouštím). Také jsem si už dávno uvědomila, že nemusím vědět jak něco uskutečnit, ale mohu na to prostě za běhu přijít. Tenhle přístup se mi osvědčil.

Jaký bys řekla, že je rozdíl při nastartování kariéry mezi Umělcem a umělcem na volné noze (myšleno řemeslníkem, komerčním tvůrcem).

Myslím, že je zásadní, aby člověk vzal v potaz pro koho pracuje. Oba druhy tvůrců by si měly být plně vědomy co je jejich práce, pro koho je tvořená a jaký problém tím řeší. Jakmile se tento problém identifikuje, je mnohem snazší najít sběratele (umělec) nebo klienty (komerční tvůrce) nebo se rozhodnout která galerie či agentura je pro jejich práci vhodná.

 

Často slýcháme spojení “hladovějící umělec” (“starving artist”). Věřím, že mnoho tvých svěřenců, jsou jedni z nich. Co je to hlavní, na co by se měl tvůrce zaměřit, když cítí touhu tvořit, ale neví jak začít vydělávat peníze.

Je třeba upnout pozornost na dvě věci. Umělec musí určitě pracovat na svém mindsetu. Konkrétně identifikovat svá limitující přesvědčení, které se zhmotnily v jejich psychice a drží je zpátky. Také musí začít pracovat na těch praktických dovednostech, které je třeba ovládat pro vydělání peněz. Věci jako marketing, cenotvorba, obchodní konverzace a nejdůležitější je pak komunikace o hodnotě, kterou přinášejí.

 

Vidíš také ten problém se školami jako já? Školy vyplivnout tvůrce, ale nenaučí ho jak si peníze vydělat.

Rozhodně. Tvůrce opouštějí umělecké školy a často nemají realisticky ani páru o tom, jak začít svoji kariéru, nastavit si podnikání nebo identifikovat kroky, které skutečně musí provést.

 

A co ten syndrom lidí, kteří se cítí být obětí?

Rozhodnutí stát se obětí, často nevede ke kýženým výsledkům, což vytváří až nedomyslitelně problematický postoj. Kdo by měl lépe využít moci tvořit než umělec? Vždy povzbuzuji umělce, aby užívali svou kreativní energii ne jen pro tvorbu umění, ale pro tvorbu kariéry, kterou milují.

 

Jaké jsou základní dovednosti, které se tvůrce potřebuje naučit, aby uspěl a zajistil si tak solidní obživu?

Každý tvůrce potřebuje kvalitní portfolio. Potřebuje vědět, co tvoří, kdo se o to zajímá, proč by to měl někdo chtít a jak tuto tvorbu komunikovat či prodat. Potřebují zdravý přístup k penězům a sebevědomí odkomunikovat především hodnotu jejich práce. Měli by také rozumět základům jejich podnikání, marketingu, jak být produktivní a plodný. Také potřebují být skutečně odolní – především v tomto průmyslu, kde je odmítnutí nevyhnutelné.

 

Jaký cítíš rozdíl mezi slovy – učení, mentoring a koučink?

Obecně bych řekla, že “učit” obsahuje předávání konkrétních znalostí nebo dovedností, zatímco koučink, v jeho nejčistější formě, je méně o předávání těch hard skills a více o pomáhání někomu najít své vlastní odpovědi a dojít tak k vlastním závěrům. Mentoring cítím jako hodně podobný koučinku, ale navíc mentoři většinou prošli stejnou cestou jako jejich svěřenci a získali danou moudrost a zkušenosti právě na své cestě. Tyto zkušenosti pak dokáží předávat dál.

 

Jaký je tvůj názor na placeného mentora nebo kouče za účelem získání nějaké výhody v kreativním byznysu?

Z mé zkušenosti, mít takového člověka pomáhá akcelerovat celý proces a drží nás od toho, abychom znovuobjevovali kolo. Také miluji tu známou myšlenku, že žádný olmypijský atlet se nedostal tam kde je bez svého kouče. Kouči a mentoři nám pomáhají růst, prosperovat a vidět věci, které sami nemůžeme. Pomáhají nám ujasnit a stanovit si své cíle, dosáhnout jich a stát se tou nejlepší verzí nás samotných. To je dle mého k nezaplacení.

 

Jaká je hlavní myšlenk tvého učení?

Použij stejnou kreativitu, kterou tvoříš své umění, na vytvoření kariéry, kterou budeš milovat.

 

Musí být mentor, dle tvého názoru, top tvůrce, aby byl schopný pomoci ostatním?

Myslím, že skvělý mentor má mít zkušenosti s věcmi, které by chtěli jeho svěřenci dělat. Samozřejmě nemůžeme od mentora očekávat, že ví vše a nemyslím si, že musí být top ve své oblasti. Ovšem měl by jistě dosáhnout takové úrovně dovedností a úspěchu, který ho opravňuje mentorovat (a inspirovat) ostatní.

 

Nekteří mentoři mívávali svoje  vlastní podnikání, ale nyní se soustředí pouze na pomoc ostatním. Je důležité, aby byl mentor aktivní v kreativním byznysu?

Pro mě to docela důležité je. Věřím, že my, všichni mentoři, bychom měli být aktivní, měli bychom se učit a prošlapávat cestu do nových teritorií. Pomáhá nám to udávat směr našim svěřencům. Osobně chci pracovat s mentory, kteří neustále přijímají výzvy ke svému růstu.

 

Je něco co bys vzkázala těm, kteří si neví rady s jejich místem v kreativním byznysu?

Skvělý citát od Marie Forleo říká “Všechno je řešitelné”. Prvním krokem je tedy vědět, co chci dosáhnout a zavázat se k tomu. Potom už stačí být ochotný udělat vše proto, abyste přišli jak na to, jak to vyřešit. Všechno lze řešit, když máte přístup s otevřenou myslí a zdravou dávkou zvědavosti.


 

Potřebujete nakopnout svou kreativní kariéru, projekt nebo jinak poradit s vaším podnikáním? Mrkněte na to jak pomáhám a nebojte se mně ozvat!