Komiksy pro Bridge a Gate

Už několik let spolupracuji s nakladatelstvím Bridge Publishing House, které vydává dva vzdělávací časopisy o anglickém jazyce, Bridge a Gate. Tyto časopisy se snaží mladým studentům představit klasickou literaturu z anglicky mluvících zemí zajímavým způsobem – komiksem.

Tags

bridge, časopis, gate, komiks, literatura, vzdělávací