Finanční zralost

Ilustrace byly tvořené pro knihu Finanční zralost od Veroniky Kalátové. Do ilustrací jsem vpravil současný editoriální trend stínování pomocí zrna, kombinovaný s klasickou komiksovou stylizací. Barevnou paletu jsem pro portfolio upravil oproti původní knize, který byla vyvedena v zelených tónech Veroničiny vizuální identity. Opět se zde objevuje můj stylizovaný autoportrét. Nevím jak se to děje. Nebyl to záměr 😀