Stylové ilustrace – Hudba

Ilustrace tvořené kombinovanou technikou – tradiční kresbou na papír kolorovanou digitálně v počítači.

Tags

hudba, ilustrace