Tvorba komiksové strany

Proces tvorby komiksové strany z našeho komiksového románu Na Břehu Snů. Od prvotní myšlenky po přečtení scénáře až do položení letteringu.

Vypadá to asi následovně:

 

 1. Thumbnaily (komiksový storyboard) – Návrh a kompozice panelů a letteringu, stejně jako kompozice obsahu jednotlivých panelů
 2. Skicování (komplet digitálně)
 3. Vytištění
 4. Překreslení na prosvětlovacím stole
 5. Kresba lineartu tužkou (zde neinkuji, abych zanechal ten správný look od stopy tužky)
 6. Skenování do počítače
 7. Upravení kontrastu stránky
 8. Vytvoření rámů panelů
 9. Položení flatových barev
 10. Stínování, světla a další efekty
 11. Úprava barevnosti scény
 12. Přidání letteringu